หมวดหมู่: คลัง

MOFพรชย ฐระเวชคลัง แจงร้านธงฟ้าเรียกเก็บค่าบริการใช้บัตรสวัสดิการฯ เข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์ อาจถูกเพิกถอนสิทธิ์

    นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่มีการแพร่ภาพข้อความว่า ร้านธงฟ้าประชารัฐจะเรียกเก็บเงินจากการใช้บัตรประชารัฐเพิ่มเติม เนื่องจากทางร้านต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 นั้น

     กระทรวงการคลัง ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้ การเข้าร่วมเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐนั้น ร้านค้าต้องไม่จำหน่ายสินค้าในราคาที่เกินกว่าราคาจำหน่ายปลีกที่กำหนดไว้ ในกรณีที่ร้านค้าได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้านค้าต้องแสดงใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ณ สถานประกอบการในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย และหากร้านค้ายังมิได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในราคาสินค้า ร้านค้าสามารถเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มเติมจากราคาสินค้าที่ยังมิได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มได้ในอัตราร้อยละ 7 โดยต้องขายสินค้าในราคาเดียวกันแก่ผู้ซื้อทุกราย รวมถึงมีหน้าที่ในการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ด้วยการนำภาษีขายที่ตนได้เรียกเก็บ หักภาษีซื้อจากการซื้อสินค้า และนำส่งส่วนต่างให้แก่กรมสรรพากร ดังนั้น ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจึงสามารถขอคืนภาษีซื้อจากกรมสรรพากรได้ จึงมิได้เป็นการเพิ่มต้นทุนแต่อย่างใด

     นอกจากนี้ กรณีร้านค้าธงฟ้าประชารัฐบางแห่งเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเฉพาะการซื้อจากการใช้บัตรประชารัฐ (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) โดยอ้างว่าเป็นการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น เป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง และอาจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเข้าร่วมเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐ

     ที่ผ่านมา กรมบัญชีกลางได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องรับชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ดังนั้น การติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อรับชำระค่าสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐ จึงมิได้เป็นการเพิ่มต้นทุนให้แก่ร้านค้า และหากมีการดำเนินการผิดหลักเกณฑ์ตามประกาศกรมการค้าภายในและกรมการค้าภายในเพิกถอนการเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐ กรมบัญชีกลางจะเรียกคืนเครื่อง EDC ทันที และจะไม่ให้วางเครื่อง EDC อีกต่อไป

    "ร้านค้าที่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถนำภาษีขายที่ตนได้เรียกเก็บ มาหักภาษีซื้อจากการซื้อสินค้าได้ ประกอบกับกรมบัญชีกลางสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่อง EDC จึงไม่ได้เป็นการเพิ่มต้นทุนให้แก่ร้านค้า"

     ด้านนางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวกรณีมีข่าวร้านธงฟ้าประชารัฐจะเรียกเก็บเงินจากการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่า ร้านค้าที่มีการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องคิดภาษีแวตทั้งหมด ไม่ใช่แค่การคิดภาษีแวตกับผู้ใช้บัตรประชารัฐเท่านั้น เพราะหากมีการคิดภาษีแวตกับผู้ใช้บัตรประชารัฐอย่างเดียวถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและผิดกฎหมาย

      ปัจจุบันมีผู้ประกอบการทั้งในรูปนิติบุคคล และบุคคลธรรมดาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 6 แสนราย และที่ผ่านมาสรรพากรพื้นที่ได้มีการเข้าไปให้คำแนะนำกับร้านค้าต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มรายได้ 1.8 ล้านบาท ให้มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ตลอดเวลา

                อินโฟเควสท์

พาณิชย์ไล่บี้เอาผิด ร้านธงฟ้าขูดรูดบัตร พร้อมเพิกถอนสิทธิ

     ไทยโพสต์ * "พาณิชย์" เอาจริง สั่งตรวจสอบทันควัน หลังโลกโซเชียลแชร์กระหน่ำภาพร้านค้าธงฟ้าประชารัฐขึ้นป้ายขอคิดเงินค่ารูดบัตรเพิ่ม 5% ยืนยันหากพบทำผิดจริงไล่ออกสถานเดียว พร้อมยึดเครื่องรูดบัตรคืน

    ผู้สื่อข่าวรายงานกระ ทรวงพาณิชย์ ว่า ขณะนี้นาย วิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระ ทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดออกไปตรวจสอบร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ที่มีการประกาศว่าจะเริ่มเก็บเงิน ค่ารูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากผู้ถือบัตรที่นำมารูดซื้อสินค้าในอัตรา 5% ตั้งแต่เดือน พ.ค.2561 เป็นต้นไปว่าอยู่ในจังหวัดไหน และหากพบว่ามี การดำเนินการในลักษณะนี้จริง ก็ให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาด คือ ปลดออกจากการเข้าร่วมโครงการ และยึดเครื่องรูดบัตร คืน เพราะถือว่าเป็นการทำผิด เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ

     ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 พ.ค.2561 ได้มีการแชร์ภาพป้ายของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐแห่งหนึ่งในโลกโซเชียล โดยภาพดังกล่าวมีข้อความว่า "ทางร้านจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนว่าตั้งแต่เดือนพฤษภา.ไป ทางร้านขอเก็บเงินจากบัตรรูดร้อยละ 5% บัตร 200 เก็บ 10, 300 เก็บ 15, 500 เก็บ 25 ทางร้านต้องจ่ายภาษีร้อยละ 7% ขอบคุณเจ้า"

     โดยภาพดังกล่าวได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น และแชร์ต่อกันเป็นจำนวนมาก เช่นระบุว่า เก็บค่ารูดบัตรแพงกว่าบัตรเครดิตเสียอีก และเป็นการเอาเปรียบคนจนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้ว

     นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณ มิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า โดยประชาชนที่พบ เห็นและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้า สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569 ซึ่งหากพบผิดจริง จะดำเนินการ ขั้นเด็ดขาดในการเพิกถอนการเข้าร่วมโครงการ และหากพบว่ามีการจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินจริง อาจเข้าข่ายผิดมาตรา 29 พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและ บริการ มีโทษจำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ปัจจุบันมีร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 18,653 แห่งทั่ว ประเทศ เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อย 11.43 ล้านคนสามารถซื้อสินค้า โดยมีผลการดำเนินงานโครงการฯ 7 เดือน (ต.ค.2560-เม.ย.2561) มียอดใช้จ่ายมาก กว่า 22,000 ล้านบาท

     ด้าน นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า กรณีที่มีผู้มีรายได้น้อยร้องเรียนเรื่องร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเก็บค่าธรรมเนียมจากการรูดบัตรในร้านธงฟ้า 5% เช่น รูด 200 บาท จะถูกเรียกเก็บ 10 บาท เพราะร้านค้าธงฟ้าอ้างว่าต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงการคลังได้ติดต่อประสานไปกระทรวงพาณิชย์ให้ตรวจสอบแล้ว โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ เพราะมีกฎระเบียบของกระทรวงพาณิชย์ในการกำกับร้านธงฟ้าหลายข้อ.

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!