หมวดหมู่: ธปท.

BOAดารณ แซจธปท.เผยไตรมาส 1/61 สินเชื่อระบบแบงก์โต 4.7% ตามเศรษฐกิจ แต่กำไรสุทธิลดลง หลังมีภาระกันสำรอง-ลงทุนไอที

      ธปท. เผยไตรมาส 1/61 สินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 4.7 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามการเติบโตของเศรษฐกิจ ขณะที่ NPL อยู่ที่ร้อยละ 2.92 ทรงตัวใกล้เคียงไตรมาสก่อน โดย NPL กลุ่มเอสเอ็มอี และที่อยู่อาศัยยังเพิ่มขึ้น ขณะที่ระบบธนาคารพาณิชย์ ยังมีภาระกันเงินสำรองที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการลงทุนด้านไอทีและการตลาด ส่งผลกำไรสุทธิลดลง แต่โดยรวมระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีเสถียรภาพ และมีเงินกองทุนแข็งแกร่ง

      นางสาวดารณี แซ่จู ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยผลการดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 1 ปี 2561 ว่าสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวต่อเนื่องจากสิ้นปี สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจ คุณภาพสินเชื่อทรงตัว กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ขณะที่กำไรสุทธิลดลงจากค่าใช้จ่ายการดำเนินงานและการกันสำรอง อย่างไรก็ดี ระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีเสถียรภาพ มีเงินสำรอง เงินกองทุน และสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง สามารถรองรับการขยายตัวของสินเชื่อในระยะต่อไปได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

        สินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีที่ร้อยละ 4.4 มาอยู่ที่ร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบระยะเวลาเดียวกันปีก่อน โดยสินเชื่อธุรกิจขยายตัวจากพอร์ตสินเชื่อ SME ที่กระจายตัวมากขึ้นในหลายธุรกิจ อย่างไรก็ตาม สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ยังมีการชำระคืนหนี้ ส่วนสินเชื่ออุปโภคบริโภคขยายตัวในทุกพอร์ต สินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อรถยนต์ที่ขยายตัวเร่งขึ้นต่อเนื่อง ภาพรวมการระดมทุนผ่านสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์และตราสารหนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.7 มาอยู่ที่ร้อยละ 5.1 สินเชื่อธุรกิจ (ร้อยละ 66.7 ของสินเชื่อรวม) ขยายตัวร้อยละ 3.6 เพิ่มขึ้นจากสินเชื่อธุรกิจ SME ที่กระจายตัวมากขึ้นในหลายประเภทธุรกิจ โดยสินเชื่อธุรกิจ SME (ไม่รวมธุรกิจการเงิน) ขยายตัวที่ร้อยละ 7.4 จากธุรกิจพลังงานและอาหาร ขณะที่สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (ไม่รวมธุรกิจการเงิน) หดตัวที่ร้อยละ 2.6 เนื่องจากบางส่วนมีการชำระคืนสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ กอปรกับพึ่งพาทางเลือกในการระดมทุนผ่านตราสารหนี้และหุ้นมากขึ้น แม้ว่าธุรกิจขนาดใหญ่บางธุรกิจยังมีการใช้สินเชื่อเพิ่มขึ้น อาทิ ธุรกิจอาหาร

       สำหรับ สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวขึ้นจากทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และ SME เช่นเดียวกับการระดมทุนผ่านตราสารหนี้และหุ้น สินเชื่ออุปโภคบริโภค (ร้อยละ 33.3 ของสินเชื่อรวม) ขยายตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 7.1 จากทุกพอร์ตสินเชื่อ โดยเฉพาะสินเชื่อรถยนต์ที่เร่งขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 10.6 สอดคล้องกับยอดขายรถยนต์เชิงพาณิชย์และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่เติบโตต่อเนื่องหลังสิ้นสุดระยะเวลาการถือครองรถยนต์คันแรก 5 ปี ประกอบกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่จำนวนมาก สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ขยายตัวได้ที่ร้อยละ 5.8 5.3 และ 6.9 ตามลำดับ

        คุณภาพสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ต่อสินเชื่อรวม อยู่ที่ร้อยละ 2.92 ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 2.91 โดยมียอดคงค้าง Gross NPL ที่ 443 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.5 พันล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงจากสิ้นปี 2560 ขณะที่ NPL ของสินเชื่อธุรกิจ SME และสินเชื่อที่อยู่อาศัยยังเพิ่มขึ้น สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (Special Mention Loan : SM) ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.32 จากสิ้นปีที่ร้อยละ 2.55 โดยมียอดคงค้างทั้งสิ้น 353 พันล้านบาท ทั้งนี้ธนาคารพาณิชย์กันเงินสำรองเพื่อสร้างความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระบบธนาคารพาณิชย์มีเงินสำรอง 622 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 20.8 พันล้านบาท และสัดส่วนเงินสำรองที่มีต่อเงินสำรองพึงกันเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 176

      ในไตรมาส 1 ปี 2561 ระบบธนาคารพาณิชย์มีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน จากกำไรจากการขายเงินลงทุนและรายได้ค่านายหน้าจากการขายหลักทรัพย์เป็นสำคัญ ขณะที่กำไรสุทธิลดลงจากค่าใช้จ่ายด้าน IT และการตลาด รวมถึงการกันสำรอง ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 1.07 จากร้อยละ 0.9 ในไตรมาสก่อน ขณะที่อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย (NIM) ลดลงจากร้อยละ 2.75 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.66 จากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สิน        ระบบธนาคารพาณิชย์มีเงินกองทุนทั้งสิ้น 2,434 พันล้านบาท ลดลง 17.9 พันล้านบาท จากไตรมาสก่อน ส่งผลให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1 : CET1 ratio) ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 18.0 และ 15.4 ตามลำดับ

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!