หมวดหมู่: ยานยนต์

FITCH12 18ฟิทช์ คงอันดับเครดิตโครงการหุ้นกู้มีประกันของ เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) ที่'AAA(tha)'

     ฟิทช์ เรทติ้งส์ - กรุงเทพฯ - 23 กรกฎาคม 2561: บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด คงอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาวของโครงการหุ้นกู้ค้ำประกันระยะกลาง (Guaranteed Medium Term Note Programme) ของบริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ MBTh โครงการที่ 2 (MTN-2) มูลค่าไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาท และโครงการที่ 1 (MTN-1) มูลค่าไม่เกินหนึ่งหมื่นล้านบาท ที่ระดับ ‘AAA(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ ในขณะเดียวกันฟิทช์ได้ประกาศคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มูลค่า 9.7 พันล้านบาท ที่อยู่ภายใต้โครงการหุ้นกู้ทั้งสองโครงการ ที่ระดับ ‘AAA(tha)’ อันดับเครดิตมีเสถียรภาพ โครงการหุ้นกู้มีประกันของบริษัทฯ ได้รับการค้ำประกันจากบริษัท เดมเลอร์ เอจี (เดมเลอร์, ‘A-/Stable’)

    โครงการหุ้นกู้ MTN-1 ได้มีการออกหุ้นกู้เต็มวงเงินแล้วและจะไม่มีการออกหุ้นกู้ใหม่ภายใต้โครงการดังกล่าวอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม การคงอันดับเครดิตของโครงการ MTN-1 เพื่อรองรับหุ้นกู้ที่อยู่ภายใต้โครงการนี้ ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

 

ปัจจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิต

        ค้ำประกันโดยเดมเลอร์: อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ค้ำประกันดังกล่าวสะท้อนถึงการได้รับการค้ำประกันในลักษณะเต็มจำนวน ไม่มีเงื่อนไข และไม่สามารถยกเลิกได้จากเดมเลอร์ โดยเดมเลอร์มีอันดับเครดิตสากลระยะยาว (Long-Term Foreign Currency International Long-term Issuer Default Rating (IDR)) ที่ระดับ ‘A-’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ ซึ่งสูงกว่าอันดับเครดิตสากลระยะยาวสกุลเงินในประเทศ (Long-Term Local Currency IDR) ของประเทศไทย ซึ่งอยู่ในระดับ ‘BBB+’ ดังนั้นอันดับเครดิตภายในประเทศของโครงการหุ้นกู้ค้ำประกันดังกล่าวจึงถูกจำกัดอยู่ที่อันดับเครดิตระยะยาวภายในประเทศสูงสุดที่ระดับ ‘AAA(tha)’

        ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับเดมเลอร์: MBTh ถือหุ้นทั้งหมดโดยเดมเลอร์ และมีความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งทั้งในด้านการดำเนินงานและด้านการเงิน MBTh เป็นผู้นำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปและชิ้นส่วนสำเร็จรูปจากเดมเลอร์เพื่อประกอบในประเทศเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศไทย   นอกจากนี้ MBTh ยังบริหารการเงินตามนโยบายของเดมเลอร์อย่างเข้มงวด

        ผู้นำตลาดรถพรีเมี่ยม: MBTh เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดรถพรีเมี่ยมในประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดกว่าร้อยละ 50 ในตลาดรถพรีเมี่ยมในปี 2560 นอกจากนี้ MBTh ยังให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ผ่านบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมดซึ่งได้แก่ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (MBLT) จำกัด

 

การกำหนดอันดับเครดิตโดยสรุป

       อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ค้ำประกันของ MBTh สะท้อนถึงการได้รับการค้ำประกันในลักษณะเต็มจำนวน ไม่มีเงื่อนไข และไม่สามารถยกเลิกได้จากเดมเลอร์

 

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

ปัจจัยลบ:

      - อันดับเครดิตภายในประเทศของโครงการหุ้นค้ำประกันอาจถูกปรับลดได้ ถ้าอันดับเครดิตสากลระยะยาวของ เดมเลอร์ ลดลงต่ำกว่าอันดับเครดิตสากลระยะยาวสกุลเงินในประเทศของประเทศไทย

ปัจจัยบวก:

       - อันดับเครดิตภายในประเทศของโครงการหุ้นกู้ค้ำประกันนี้ถูกจำกัดที่ระดับ ‘AAA(tha)’ ซึ่งเป็นอันดับเครดิตภายในประเทศที่สูงที่สุดแล้ว

 

สภาพคล่อง

        หนี้สินที่ลดลง: หนี้สินตามงบการเงินรวมของ MBTh ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 2.59 หมื่นล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 จาก 3.14 หมื่นล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ภาระหนี้ต่อเจ้าหนี้ภายนอก ณ สิ้นปี 2560 ประกอบด้วย หนี้เงินกู้ธนาคารสัดส่วนร้อยละ 55 และหุ้นกู้สกุลเงินบาทสัดส่วนร้อยละ 45 โดยหนี้ทั้งหมดได้รับการค้ำประกันโดยเดมเลอร์ หนี้ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการขยายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ของ MBLT

                สภาพคล่องอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้: บริษัทฯ มีหนี้ที่ครบกำหนดชำระในปี 2561 จำนวน 1.24 หมื่นล้านบาท โดยสภาพคล่อง ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากเงินสดในมือจำนวน 1.3 พันล้านบาท และวงเงินสินเชื่อแบบ uncommitted ที่ยังไม่ได้เบิกใช้ จำนวน 1.72 หมื่นล้านบาท ณ สิ้นปี 2560   นอกจากนี้ MBTh ยังมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากธนาคารและตลาดทุน โดยมีบริษัทแม่ที่แข็งแกร่งให้การสนับสนุน

 

Fitch Affirms Mercedes-Benz (Thailand)'s MTN Programmes at 'AAA(tha)'

      Fitch Ratings-Bangkok-23 July 2018: Fitch Ratings (Thailand) Limited has affirmed the National Long-Term Rating on Mercedes-Benz (Thailand) Limited's (MBTh) medium-term note (MTN) programme of up to THB15 billion (MTN-2) and its THB10 billion MTN programme (MTN-1) at 'AAA(tha)'. The Outlook is Stable. At the same time, the agency has affirmed MBTh's existing THB9.7 billion guaranteed debentures under the programmes at 'AAA(tha)' with a Stable Outlook. The debentures under the MTN programmes are guaranteed by MBTh's parent, Daimler AG (A-/Stable).

        Fitch acknowledges that MTN-1 has fully reached its notional limit of THB10 billion and will longer have debenture issuance under this programme. However, the affirmation of MTN-1's rating is to support the existing debentures under this programme, which will mature in February 2019.

KEY RATING DRIVERS

       Guaranteed by Daimler: The ratings of the MTN programmes are based solely on the full, irrevocable and unconditional guarantee provided by Daimler. The parent's Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) of 'A-' is higher than Thailand's Long-Term Local-Currency IDR of 'BBB+'. As a result, the National Rating on the guaranteed medium-term debenture programmes is at the highest end of Thailand's National Rating scale.

      Strong Relationship with Daimler: MBTh is 100% owned by Daimler, with which it has strong operational and financial links. MBTh imports both completely built-up vehicles and completely knocked-down kits from Daimler for local assembly and distribution. MBTh also strictly complies with the group's treasury policy.

        Luxury Car Leader: MBTh is one of the leaders in Thailand's premium-car market with a market share, in terms of unit sales, of above 50% in 2017. The company also provides hire-purchase and leasing services through its wholly owned leasing subsidiary, Mercedes-Benz Leasing (Thailand) Company Limited (MBLT).

DERIVATION SUMMARY

                The ratings of MBTh's guaranteed medium-term debentures programmes are based entirely on the full, irrevocable and unconditional guarantee provided by Daimler.

KEY ASSUMPTIONS

 

N/A

 

RATING SENSITIVITIES

                Developments That May, Individually or Collectively, Lead to Negative Rating Action

-The guaranteed MTNs could be downgraded if Daimler's Long-Term Foreign-Currency IDR falls below Thailand's Long-Term Local-Currency IDR.

                The rating of MBTh's guaranteed MTNs are at the highest end of the National Rating scale, therefore there is no potential rating upside.

LIQUIDITY

                Reducing Debt: MBTh's consolidated debt decreased to THB25.9 billion by end-2017 from THB31.4 billion at end-2016, due to stronger cash flow generation. MBTh's external debt as of end-2017 consisted of bank loans (55%) and Thai baht debentures (45%), all guaranteed by Daimler. This was mainly used to finance MBLT's business.

      Manageable Liquidity: The company has THB12.4 billion of debt that will mature in 2018. This will be partly covered by cash on hand of THB1.3 billion and available uncommitted credit facilities of THB17.2 billion at end-2017. MBTh also has good access to additional credit facilities and capital markets as it is backed by a strong parent.

Contact:

Primary Analyst

Nichaya Seamanontaprinya

Associate Director

+66 2 108 0161

Fitch Ratings (Thailand) Limited

Level 17, Park Ventures, 57 Wireless Road, Lumpini, Patumwan,

Bangkok 10330, Thailand

Secondary Analyst

Lertchai Kochareonrattanakul

Senior Director

+66 2 108 0158

Committee Chairperson

Jeong Min Pak

Senior Director

+822 3278 8360

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!