หมวดหมู่: เกษตร

RIDทองเปลว กองจนทรกรมชลประทาน เดินหน้าปรับแผนเก็บกักน้ำ ให้สอดคล้องกับสภาพฝน รับมือฤดูแล้งหน้ามีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

     ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน(25 ก.ย. 61) สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ รวมกันทั้งสิ้น 59,133 ล้านลูกบาศก์เมตร(ล้าน ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 78 ของความจุอ่างฯรวมกันทั้งหมด มีปริมาณน้ำใช้การได้ 35,203 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับน้ำได้อีก 16,938 ล้าน ลบ.ม.

     ทั้งนี้ โดยเฉพาะ 4 เขื่อนหลัก(เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) ที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ของลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำรวมกัน 17,968 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 72 ของความจุอ่างฯรวมกัน มีปริมาณน้ำใช้การได้ 11,272 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 62 ของน้ำใช้การได้รวมกัน และยังสามารถรองรับน้ำได้รวมกันอีกกว่า 6,903 ล้าน ลบ.ม. สำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำ 12 ทุ่งลุ่มเจ้าพระยา ให้เริ่มทยอยรับน้ำเข้าทุ่ง โดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่มีอยู่และปริมาณน้ำที่เกิดจากฝน ส่วนเขื่อนขนาดใหญ่ที่ยังมีปริมาณน้ำเกินเกณฑ์ สามารถระบายน้ำขั้นต่ำสุดได้ตามความเหมาะสมและศักยภาพของแต่ละพื้นที่รับน้ำด้านท้าย ซึ่งจะต้องติดตามผลจากการ ระบายน้ำดังกล่าวอย่างใกล้ชิดต่อไป

     ส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางของกรมชลประทาน จำนวน 427 แห่ง(ขนาดใหญ่ 25 แห่ง ขนาดกลาง 412 แห่ง) พบว่ามีอ่างเก็บน้ำที่ปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ 60 จำนวน 138 แห่ง แบ่งเป็น อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 10 แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 128 แห่ง แต่หากพิจารณาอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 ที่จะต้อง เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด พบว่า มีจำนวน 34 แห่ง แบ่งเป็น อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่มอก จ.ลำปาง (คิดเป็นร้อยละ27) และอ่างเก็บน้ำทับเสลา จ.สุพรรณบุรี (คิดเป็นร้อยละ26) อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 32 แห่ง กระจายอยู่ตามภาคต่างๆ ได้แก่ ภาคเหนือ 3 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 แห่ง ภาคตะวันออก 3 แห่ง ภาคกลาง 1 แห่ง และภาคใต้ 4 แห่ง ทั้งนี้ หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศสิ้นสุดฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้ว จะมีการทบทวนปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศอีกครั้ง เพื่อพิจารณาแผนการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมต่อไป

      อนึ่ง นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมชลประทานปรับแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป โดยเฉพาะเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเน้นย้ำให้มีการปฏิบัติการฝนหลวงอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักเป็นอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ ที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ 60 ของความจุอ่างฯ ซึ่งกรมชลประทานและกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ปฏิบัติงานร่วมกันมาโดยตลอด ภายใต้โครงการความร่วมมือ R2 ในการปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความชุมชื้นให้กับพื้นที่การเกษตร ปริมาณน้ำที่จะไหลลงอ่างเก็บน้ำ และยังเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้อุปโภค-บริโภคในอนาคตอีกด้วย

         นอกจากนี้ ได้วางแผนปรับเปลี่ยนการปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน และใช้น้ำอย่างพอเพียงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง

         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!