หมวดหมู่: คมนาคม

1aaaaABC

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจโครงข่ายคมนาคม ณ สถานีรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลและสถานีรถไฟหัวลำโพง

         พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจความเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงคมนาคม นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561

         นายกรัฐมนตรี และคณะ ได้โดยสารและตรวจความพร้อมการให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล จากสถานีรถไฟฟ้าสีลมไปยังสถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพง จากนั้นได้ติดตามแนวทางการพัฒนาสถานีรถไฟหัวลำโพง และการให้บริการประชาชนของการรถไฟแห่งประเทศไทย ณ สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) ก่อนเดินทางโดยเรือจากท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพง ไปยังท่าเรือเทวราชกุญชร (เทเวศร์) เพื่อติดตามการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางรางและทางน้ำ โดยกระทรวงคมนาคมนำเสนอรายงานการพัฒนาระบบคมนาคม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565

         ในการนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ได้ดำเนินการพัฒนาระบบบริการขนส่งสาธารณะ ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร ขณะเดียวกัน ให้มีการเชื่อมต่อระบบริการขนส่งสาธารณะกับจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้สะดวกมากขึ้น และมอบนโยบายให้มี Shuttle Bus สำหรับให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมต่อระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ

         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!