หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

FITCH12 20ฟิทช์ ให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินบาทของธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น (สาขากรุงเทพ) ที่ ‘AAA(tha)’

     ฟิทช์ เรทติ้งส์, กรุงเทพ, 4 ตุลาคม 2561: บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ที่ ‘AAA(tha)’ แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันสกุลเงินบาท มูลค่าไม่เกิน 3 พันล้านบาท อายุไม่เกิน 3 ปี ของธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น (Sumitomo Mitsui Banking Corporation หรือ SMBC; อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว “ A”/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/ F1’) โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะออกโดย SMBC สาขากรุงเทพฯ และมีวัตถุประสงค์คือเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจการทั่วไปของธนาคาร

     SMBC สาขากรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในสาขาของธนาคารต่างประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยธนาคารมีสินทรัพย์รวมที่ 371 พันล้านบาท ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561

 

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

      อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ดังกล่าวพิจารณาจากอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR)) ของ SMBC ที่ ‘A’ ซึ่งอยู่สูงกว่าอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาว (Long-Term Local-Currency IDR) ของประเทศไทยที่ ‘BBB+’ และสอดคล้องกับอันดับเครดิตภายในประเทศที่ ‘AAA(tha)’ ซึ่งเป็นอันดับเครดิตที่สูงที่สุดสำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศของประเทศไทย

      อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ SMBC นั้น พิจารณาจากอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินโดยรวมของกลุ่ม (Viability Rating หรือ VR) ที่ ‘a’ ซึ่งสะท้อนถึงเครือข่ายธุรกิจและสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง และคุณภาพสินทรัพย์ที่ดี SMBC เป็นธนาคารลูกหลักของกลุ่ม Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG; “A”/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น รายละเอียดเพิ่มเติมของ SMBC และ SMFG ดูได้จากรายงานเครดิตของ SMFG ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 และ ประกาศอันดับเครดิต “Fitch Affirms Ratings on Japanese Major Banks” ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

               อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันของ SMBC ที่ ‘AAA(tha)’ อยู่ในระดับที่สูงที่สุดของอันดับเครดิตภายในประเทศ จึงไม่สามารถได้รับการปรับอันดับขึ้นได้อีก

               อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้อาจถูกปรับลด หากอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ SMBC ต่ำกว่าอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของประเทศไทย ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการปรับลดอันดับเครดิตของ SMBC เอง หรือการปรับเพิ่มอันดับเครดิตของประเทศไทย อย่างไรก็ตามฟิทช์เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้นเนื่องจากอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ SMBC อยู่สูงกว่าอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของประเทศไทยอยู่ 2 ระดับ

วันที่มีการประชุมพิจารณาอันดับเครดิต : 15 มิถุนายน 2561

ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้จาก www.fitchratings.com

Fitch Rates THB Notes Issued by SMBC's Bangkok Branch 'AAA(tha)'

            Fitch Ratings - Bangkok - 04 October 2018: Fitch Ratings (Thailand) has assigned Sumitomo Mitsui Banking Corporation's (SMBC; A/Stable/F1) upcoming issuance of up to THB3 billion in senior unsecured notes a National Long-Term Rating of 'AAA(tha)'. The tenure for the notes will be up to three years. The notes will be issued by SMBC's Bangkok Branch. The proceeds will be used for general operating purposes.

               SMBC's Bangkok Branch is one of the largest foreign-bank branches in Thailand, with total assets of THB371 billion at end-March 2018.

KEY RATING DRIVERS

               The National Rating on the notes is based on SMBC's Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) of 'A', which is higher than Thailand's Long-Term Local-Currency IDR of 'BBB+' and it corresponds to 'AAA(tha)', the highest rating level on Thailand's National Rating scale.

               SMBC's IDR is based on the banking group's Viability Rating (VR) of 'a', which reflects its strong franchises, solid liquidity, and sound asset quality. SMBC is a core subsidiary of Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG; A/Stable), one of the largest financial groups in Japan by total assets. For more information on SMBC and SMFG, please refer to the full rating report Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., dated 27 March 2018, and to the rating action commentary Fitch Affirms Ratings on Japanese Major Banks, dated 18 December 2017.

RATING SENSITIVITIES

               The 'AAA(tha)' rating on SMBC's senior unsecured note is already the highest level on the national scale, so a rating upgrade is not possible.

               A downgrade is possible if SMBC's Long-Term Foreign-Currency IDR were to be lowered to below Thailand's Long-Term Local-Currency IDR, either by a downgrade of SMBC itself or an upgrade of Thailand above SMBC. However, both scenarios are unlikely in the near term, given the current two-notch gap between SMBC and Thailand

ติดต่อ

Primary Rating Analyst

ธนสิทธิ์ อุตมเพทาย

Associate Director

+66 2108 0154

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารปาร์คเวนเชอร์ ชั้น 17

57 ถนนวิทยุ ลุมพินี

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Secondary Rating Analyst

พชร ศรายุทธ

Director

+66 2108 0152

Committee Chairperson

Mark Young

Managing Director

+44 203 3530 1318

MEDIA CONTACTS

Leslie Tan

Singapore

+65 6796 7234

leslie.tan@fitchratings.com

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!