หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

TCRวญญ ไชยวรรณธนาคารไทยเครดิต ตั้งเป้าขยายสาขาแตะ 500 แห่งในปี 62

      นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยผ่านเอกสารเผยแพร่ว่า มีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 500 แห่งในปี 2562 จากปัจจุบันมีอยู่กว่า 300 สาขา เน้นเจาะลูกค้า นาโน - ไมโครไฟแนนซ์ และไมโครเอสเอ็มอี

      ธนาคารฯ เตรียมเดินหน้าสร้างการเติบโต โดยมุ่งเจาะกลุ่มธุรกิจรายย่อยที่มีศักยภาพซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยและมีโอกาสใช้ประโยชน์จากบริการของธนาคาร ให้สามารถเข้าถึงบริการเหล่านั้น ปัจจุบันธนาคารไทยเครดิตมีสาขามากกว่า 300 แห่ง และธนาคารมีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 500 แห่งในปี 2562

      ธนาคาร เดินหน้ายกระดับแบรนด์ และขยายฐานการเข้าถึงกลุ่มธุรกิจขนาดไมโครมากขึ้น โดยธนาคารไทยเครดิตฯ จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ของการเป็น "ธนาคารเพื่อรายย่อยที่ดีที่สุดในประเทศไทย"

       มุ่งเจาะ 2 กลุ่มลูกค้า โดยกลุ่มแรกซึ่งเป็นลูกค้าตลาดหลักของธนาคารไทยเครดิตฯ คือ กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการรายย่อย (นาโนและไมโครไฟแนนซ์) ซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายของแบบดั้งเดิม หรือตลาดสดที่ซื้อมาขายไป ขายผลผลิตจากเกษตรกรไปสู่มือผู้บริโภคที่มาจับจ่ายในตลาด เป็นกิจการจำนวนมากที่กระจายตัวกันอยู่ นับเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงผู้บริโภครายย่อยที่มาหาซื้อของที่ตลาดสดในแต่ละวัน

       ลูกค้ากลุ่มที่สองของธนาคารไทยเครดิตฯ คือ กลุ่มลูกค้าไมโครเอสเอ็มอี ธุรกิจเหล่านี้บริหารงานโดยเจ้าของที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เป็นร้านที่ตั้งอยู่นอกตลาดสด เช่น ร้านขายยา คลินิกขนาดเล็ก ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ซึ่งปกติมักเป็นธุรกิจครอบครัวที่ทำธุรกรรมด้วยเงินสดเท่านั้น มีประวัติเครดิตคลุมเครือ และไม่มีการจัดทำงบการเงินอย่างเป็นระบบ พวกเขาต้องการที่จะขยายธุรกิจ แต่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และประสบปัญหากระแสเงินสดเป็นครั้งคราว

 1aaaBAtcr

         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!