หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

1aaaBAicbc

'ไอซีบีซี (ไทย)'เสนอทางเลือกให้ผู้ออม ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่ 'Step Up'เงินฝากประจำ 15 เดือน รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50%

    'ไอซีบีซี (ไทย)' เดินหน้ารุกตลาดเงินฝาก เปิดตัวผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำใหม่ Step Up 15 เดือน รับอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุดที่ 2.50%

      ดร.จื้อกัง หลี่ ประธานกรรมการและประธานคณะบริหาร ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ออมเงิน ธนาคารตั้งเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ธนาคารออกผลิตภัณฑ์เงินฝาก 'Step Up'บัญชีเงินฝากประจำ 15 เดือน ประเภทใบรับเงินฝาก พร้อมมอบอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได เริ่มตั้งแต่ 1.50% และสูงสุดที่ 2.50% ต่อปี ซึ่งลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนแรกที่ทำการฝากเงิน ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยในเดือนที่ 1-3 ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยอัตรา 1.50% เดือนที่ 4-6 อัตราดอกเบี้ย 1.65% เดือนที่ 7-9 อัตราดอกเบี้ย 1.75% เดือนที่ 10-12 อัตราดอกเบี้ย 1.85% และเดือนที่ 13-15 อัตราดอกเบี้ย 2.50% และตลอดระยะเวลาเงินฝาก ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ 1.85% ต่อปี   โดยเป็นเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลเท่านั้น มีเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำที่ 100,000 บาท

       ดร.จื้อกัง หลี่ กล่าวว่า “ปัจจุบันธนาคารพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากหลากหลายประเภทเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยและเทรนด์เงินฝาก อาทิ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ Hi-Speed Saving ที่มอบอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ Gold Saving อัตราดอกเบี้ยสูงแบบเงินฝากประจำ เงินฝากออมทรัพย์ Online Deposit อัตราดอกเบี้ย 1.55% ซึ่งสูงกว่าออมทรัพย์ทั่วไป และยังมีบริการเงินฝากอีกหลากหลายประเภทที่ครอบคลุมทุกรูปแบบความต้องการของผู้ออมเงิน”  

         นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินในกลุ่มลูกค้ารายย่อยประเภทอื่นๆ อีก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต บัตรเดบิต บริการโอนเงินหยวนไปประเทศจีน และบริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

       ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) หนึ่งในกลุ่มธนาคารไอซีบีซี ธนาคารที่มีเงินกองทุนขั้นที่ 1 สูงสุด และมีสาขาในประเทศจีนกว่า 16,000 สาขา และเครือข่ายที่เข้มแข็งครอบคลุม 6 ทวีปทั่วโลก ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อธุรกรรมการเงินกับประเทศจีนและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกได้อย่างสะดวกรวดและเร็วยิ่งขึ้น   นอกจากนี้ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวในระดับสูงสุด AAA (tha) 7 ปีต่อเนื่องกันจากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินชั้นนำของโลก

       สำหรับ ลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคารสามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลผ่าน Call Center 0-2629-5588 หรือ www.icbcthai.com

 

New Saving Alternative from ICBC (Thai)'Step Up'Savings A 15-month Fixed Deposit with 2.50% Interest

     ICBC (Thai) launches a deposit product with'Step Up'Savings, a 15-month fixed deposit giving step-up interest rates at maximum of 2.50%.

      Dr.Zhigang Li, Chairman of the Board of Directors and Chairman of the Executive Committee of Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited (ICBC (Thai)), said as part of its product innovation ICBC (Thai) has launched a high interest rate saving alternative for its customers by launching a “Step Up” 15-month fixed deposit as deposit receipt giving step-up interest rates from 1.50% to a maximum of 2.50% which customers will receive interest from the first month of deposit. The interest rate from months 1-3 is at 1.50%, months 4-6 at 1.65%, months 7-9 at 1.75%, months 10-12 at 1.85% and months 13-15 at 2.50%. The average rate throughout the deposit term is 1.85% per annum available only for individual depositors with a minimum deposit of Baht 100,000.

      Dr.Zhigang Li further said that “at present the Bank has various types of deposit products in line with the direction of interest rate and deposit trends such as Hi- Speed Savings that gives higher interest than normal savings accounts, Gold Savings gives high interest like fixed deposits, Online Deposit gives 1.55% interest which is higher than normal savings accounts and there are many other deposit services to satisfy the needs of the deposits”

      Moreover, the Bank has also developed comprehensive retail financial products such as debit cards, credit cards, pre-fixed remittance to China service and internet banking.

     ICBC (Thai) is a subsidiary of ICBC, the largest bank in the world in terms of Tier I capital with over 16,000 branches across 6 continents. Customers are able to use the ICBC network to connect with China and other countries around the world promptly and conveniently. Moreover, the Bank holds the highest attainable credit rating of AAA (tha) for National Long-Term Rating for the 7th consecutive year.

       For more information about the Bank’s products and services, please contact our branches across Thailand or at ICBC (Thai) Call Center Tel. 0-2-629-5588 or visit www.icbcthai.com

         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!