หมวดหมู่: ข่าวสังคม
 14973 580x400
ปตท.สผ. รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจาก อบก. ร่วมลดก๊าซเรือนกระจก
             บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนางลาวัลย์ พรสกุลศักดิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานสิ่งแวดล้อม และนายประพนธ์ จารุไสลพงษ์ (ขวาสุด) ผู้จัดการอาวุโส ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม รับมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติจาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (ที่ 2 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสที่ ปตท.สผ. ได้ร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้รวม 413,723 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากการดำเนินกิจกรรม 7 โครงการเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานจากแสงอาทิตย์ การเปลี่ยนมาใช้หลอด LED การปิดไฟฟ้าในช่วงพักกลางวัน การคัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล ทั้งที่สำนักงานใหญ่ และฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมจังหวัดสงขลา
OO14973

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!