หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

BCPGบณฑต สะเพยรชยBCPG เติบโตต่อเนื่องจากผลการดำเนินงานและการบริหารทรัพย์สิน กำไรพุ่งในไตรมาส 3 เกือบ 1,200 ล้านบาท

     บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 มีกำไร 1,139 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 900 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว สาเหตุหลักมาจากการรับรู้กำไรสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์เข้ากองทุน   นอกจากนี้การควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ และผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นไปตามแผน ส่งผลให้มีผลกำไรเพิ่มจากปีที่แล้ว 344 ล้านบาท

      นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ในไตรมาส 3 ของปีนี้ บริษัทฯ ได้จำหน่ายสินทรัพย์ประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Nikaho และ โครงการ Nagi ขนาดกำลังการผลิตรวมประมาณ 27.6 เมกะวัตต์ ให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในประเทศญี่ปุ่นตั้งขึ้นใหม่ภายใต้ชื่อ Bangchak Solar yield-co Godo Kaisha ในราคา 11,500 ล้านเยน (เทียบเท่าจำนวนเงิน 3,372 ล้านบาท) หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆ แล้ว เป็นเงินที่ได้รับสุทธิจากกองทุนทั้งสิ้น 10,388 ล้านเยน (เทียบเท่าจำนวนเงิน 3,046 ล้านบาท) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าว ทั้งในการร่วมลงทุนหรือร่วมบริหารกองทุนแต่อย่างใด” (อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเยนเท่ากับ 0.29323)

       หลังจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนฯ บริษัท BCPG Engineering ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ประเทศญี่ปุ่น ได้ทำสัญญาราย 5 ปีให้บริการดำเนินการและซ่อมบำรุง (Operation & Maintenance) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 2 แห่งกับกองทุนฯ

       การขายสินทรัพย์ครั้งนี้ เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นให้สูงที่สุด ทำให้บริษัทฯ มีเงินสดในมือรองรับการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่มีโอกาสในการเติบโตและการสร้างผลตอบแทนในระดับสูง ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป

       สำหรับ ผลการดำเนินงานของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้มี EBITDA ประมาณ 634 ล้านบาท สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วประมาณร้อยละ 4 ในขณะที่โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศฟิลิปปินส์มีผลการดำเนินงานดีขึ้นมากจากไตรมาสที่แล้ว ส่วนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซียซึ่งรับรู้ผลกำไรเต็มไตรมาส ก็มีการปฏิบัติงานที่มีเสถียรภาพ ทำให้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมลงทุนทั้ง 2 แห่งประมาณ 222 ล้านบาทหรือสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วประมาณร้อยละ 83 เป็นผลให้บริษัทฯ มี EBITDA รวมส่วนแบ่งการลงทุนดังกล่าวประมาณ 856 ล้านบาทหรือสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วประมาณร้อยละ 17 ทั้งนี้ กำไรสุทธิไม่รวมการรับรู้กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินและรายการพิเศษคิดเป็นเงินประมาณ 412 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณร้อยละ 14

       “นอกเหนือไปจากผลการดำเนินธุรกิจ เมื่อเร็วๆ นี้ บีซีพีจีได้รับการประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการอยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ" (Excellent) เป็นปีแรก จากผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ Corporate Governance Report (CGR) ประจำปี 2561 ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนเพื่อสำรวจและติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย นอกจากนี้โครงการนำร่องซื้อขายไฟฟ้าในระบบ P2P ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน T77 ก็ได้รับคัดเลือกจาก Solar Plaza ซึ่งเป็นสื่อของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระดับโลกที่มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับโลกด้วยการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ให้เป็นหนึ่งในสิบลำดับแรกของโครงการด้านพลังงานและบล็อกเชน (Top 10 energy and blockchain projects) ในทวีปเอเชีย ซึ่งทั้ง 2 เรื่องนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง” นายบัณฑิตกล่าวส่งท้าย

 

BCPG Reports Q3 Profit of Almost 1,200 Million Baht from Asset Transaction

     BCPG and its subsidiaries announced their operating results in Q3/2018 with a total net profit of 1,139 million Baht, an increase of over 900 Million Baht compared with the previous year. The main contributor was the profit from asset transaction to an Infrastructure Fund in Japan, approximately 658 Million Baht after corporate tax deduction. In addition, cost control and good investment return resulted in an increase of profit of 344 Million Baht compared with last year.

      Mr.Bundit Sapianchai, BCPG President, said that in Q3/2018, the Company had completed the asset transaction for two solar power plants in Japan - Nikaho Project and Nagi Project - with a total production capacity of 27.6 MW to the newly founded Infrastructure Fund in Japan, Bangchak Solar yield-co Godo Kaisha, which has no connection with BCPG and its subsidiaries in terms of investment or co-management. The transaction value was 11,500 million Japanese Yen (JPY) (or equivalent to 3,372 million Baht), and after the deduction of relevant expenses, the Company’s net cash inflow was 10,388 million (or equivalent to 3,046 million Baht). (exchange rate of Baht per Yen at 0.29323)

       Following the asset transaction, BCPG Engineering, an affiliate of BCPG, has signed a five-year Operation and Maintenance contract for the two solar projects.

       The asset transaction was in line with BCPG’s strategy to maximize benefits for shareholders by seeking ways to gain more cash for the new growth plans both domestically and internationally.

       The Company’s business performance on solar operation both in Thailand and Japan has continued to grow with the EBITDA of approximately 634 million Baht, about 4% increase from the last year. Wind power business in the Philippines significantly improved from the previous quarter, while stable operation in geothermal power business in Indonesia, which was able to recognize the net profit of this quarter in full, resulted in the gaining of share of profits from both businesses at approximately 222 million Baht, about 83% increase from the previous year, with the total EBITDA of approximately 856 million Baht, about 17% increase from the year before. The Company’s net profit, excluding the profit from asset transaction and extraordinary items, was approximately 412 million Baht, about 14% increase from the last year.

        “Apart from business performance, recently BCPG was appraised “Excellent” from the 2018 Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR), conducted by the Thai Institute of Directors (IOD) for the first time. Moreover, the Company’s P2P electricity trading pilot project at T77 was raked in top 10 energy and blockchain projects in Asia by Solar Plaza, a group of international professionals whose aim is to positively impact the world by accelerating the sustainable energy transition. Both are very good news indeed.”, said Mr. Bundit.

         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!