หมวดหมู่: ข่าวสังคม

SFG News

สยามไฟเบอร์กลาสจัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

สร้างหลังคาอเนกประสงค์นี้เพื่อน้อง จ.สระบุรี

       นายชัชวาลย์ เศรษฐบุตร (ที่ 3 จากซ้าย ) กรรมการผู้จัดการ และนายสันชัย ห้างชัยเจริญ อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด ในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG Cement-Building Materials) ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ฉนวนประเภทใยแก้ว ทั้งฉนวนกันความร้อนเอสซีจี วัสดุอะคูสติกเอสซีจี และแผ่นโปร่งแสงเอสซีจี นำทีมผู้บริหาร พนักงานร่วม ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา พร้อมร่วมกิจกรรม  ‘SFG สร้างหลังคา

อเนกประสงค์นี้เพื่อน้อง’ กิจกรรมที่หมุนเวียนไปตามโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือด้านการพัฒนาแก่เด็กและชุมชนประจำปี โดยมี  นางสาววาสนา แป้งสี ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรีเป็นผู้รับมอบ

aom296

 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!