หมวดหมู่: ข่าวสังคม

กระทงฟรทดานโทลลเวย

โทลล์เวย์เตรียมแจกกระทงขนมปังฟรีวันลอยกระทง

       ในโอกาสเทศกาลวันลอยกระทงที่จะถึงนี้ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) นำโดย  นางอโนมา 

อุฤทธิ์ (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ และทีมงาน  จะจัดเตรียมกระทงขนมปังสำหรับแจกให้กับผู้ใช้ทางฯ ที่ใช้ทางยกระดับดอนเมือง ในวันที่ 22 พ.ย. 2561 ณ ด่านดินแดง 1 ตั้งแต่เวลา 7.00 - 9.00 น. และที่ ด่านอนุสรณ์สถาน 2  ในเวลา 16.00 - 18.00 น.  เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

aom391 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!