หมวดหมู่: พลังงาน

1aaa1A1Energy

งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านพลังงาน ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย ไฮไลท์กลยุทธ์และการหารือเพื่อกำหนดอนาคตทิศทางก๊าซ แอลเอ็นจี และพลังงานในภูมิภาคเอเชีย วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา

      จากข้อมูลของสหประชาชาติ ประชากรในเอเชียจะมีจำนวนสูงขึ้นถึง 5,300 ล้านคน ภายใน 2593 จากการเติบโตดังกล่าว ส่งผลให้เศรษฐกิจเอเชียขยายตัวขึ้นเป็น 3 เท่า ภายในปี 2583 การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่รวดเร็วทำให้ภูมิภาคเอเชียเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ในด้านก๊าซ แอลเอ็นจี และพลังงาน

พลังงานในเอเชียพร้อมต่อการพัฒนาและการขยายตัวแล้วหรือ

      ปัจจุบัน สัดส่วนการใช้พลังงานและห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ถูกขับเคลื่อนจากการที่ประเทศต่างๆ กำลังปรับตัวให้มีความยั่งยืน เสถียรภาพและมีความพอเพียงด้านพลังงานในอนาคต

      งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านพลังงาน ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย จะจัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคมนี้ เป็นแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบสำหรับประชุมหารือและสร้างเครือข่ายก๊าซ แอลเอ็นจี น้ำมัน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในแวดวงพลังงานทั้ง energy value chain

      งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมเป็นโอกาสสำคัญในการแบ่งปันองค์ความรู้สำคัญและการสร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมพลังงาน โดยเฉพาะการรับฟังข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในภูมิภาคและประสบการณ์ตรงจากผู้นำภาครัฐ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานครบวงจร ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสะอาด ผู้ประกอบการ และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย ซึ่งพร้อมจะรวมพลังเพื่อกำหนดกลยุทธ์สำหรับภูมิภาคเอเชียและตอบสนองความต้องการด้านพลังงานในอนาคต ในครั้งนี้คาดว่าจะมีตัวแทนภาคธุรกิจเข้าร่วมงานกว่า 8,000 คน ตลอดจน ผู้เข้าร่วมงานประชุมกว่า 800 ราย วิทยากรชั้นนำที่จะมาร่วมบรรยายในงานประชุมเชิงกลยุทธ์และงานประชุมทางด้านเทคนิคกว่า 300 คน และบริษัทชั้นนำที่จะนำสินค้าและนวัตกรรมมาร่วมแสดงอีกกว่า 200 บริษัท

     รัฐมนตรีพลังงานและผู้วางนโยบายจะร่วมบรรยายมุมมองที่มีความสำคัญต่อเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงทางด้านพลังงานของอเชีย ภายในธีมงาน Future Energy Mix to 2030 ประกอบด้วย

               ฯพณฯ ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

               นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

               นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ตลอดงานประชุมทั้ง 3 วัน ท่านจะได้ร่วมรับฟังหัวข้อเชิงกลยุทธ์มากมาย อาทิ

               การประสานนโยบายพลังงานในระดับภูมิภาค

               การส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่มอุตสาหกรรม การสร้างสมดุลย์ในการใช้ไฮโดรคาร์บอนด้วยแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพื่อตอบสนองความต้องการในภูมิภาคเอเชีย

               การทบทวนกลยุทธ์ของบริษัทน้ำมันและก๊าซในยุคพลังงานใหม่

               ภูมิภาคเอเชียที่กำลังเป็นสีเขียว: ผลกระทบด้านพลังงาน การเคลื่อนย้ายในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงด้านเชื้อเพลิง การวางแผนเพื่อความสำเร็จ และอื่นๆ อีกมาก

               นอกจากนี้ ผู้สนใจหัวข้อด้านเทคนิค สามารถเข้าร่วมประชุมเชิงเทคนิคได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลา 3 วัน ที่ Centers of Technical Excellence (COTES) ภายในงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านพลังงาน ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย 2018 ประกอบด้วยหัวข้ออภิปรายกว่า 45 หัวข้อ ที่ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาต้นน้ำและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยีและการพัฒนาก๊าซและแอลเอ็นจี ระบบพลังงานดิจิตอล 4.0 การผลิตกระแสไฟฟ้าและสาธารณูปโภค การกลั่นและการขนส่งและการกระจาย

               FutureEnergy Asia 2018 ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลงังงาน และร่วมจัดงานโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB

               งานนิทรรศการและการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นแพลต์ฟอร์มที่ครอบคลุมทุกรูปแบบสำหรับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเพื่อร่วมกันอภิปรายและหารือเกี่ยวกับสถานการณ์และทางออกของพลังงานในอนาคต

               Future Energy Asia 2018 จัดแสดงโดยบริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์ส และบริษัท เอ็กซ์โพซิส เอ็กซโปซิส จำกัด กลุ่มผู้จัดงานที่มีความมุ่งมุ่งมั่นในการช่วยสร้างความเติบโตกลุ่มพลังงานในระดับนานาชาติ

               อ่านข้อมูลเพิ่มเติมหรือลงทะเบียน กรุณาเข้าชมเว็บไซต์ที่ www.futureenergyasia.com หรือติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

SIAM790x90

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!