หมวดหมู่: ยานยนต์

Ngerntidlorปยะศกด อกฤษฎนกลเงินติดล้อ - แนวทางการกำกับดูแลสินเชื่อทะเบียนรถ

        ตามที่กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประกาศแนวทางการกำกับดูแลสินเชื่อทะเบียนรถนั้น เงินติดล้อเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะช่วยสร้างความชัดเจน ยกระดับมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ อีกทั้งช่วยให้ลูกค้ากลุ่มฐานรากมีทางเลือกมากขึ้นในการเข้าถึงเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้โดยไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ นำไปสู่การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้ในระยะยาว

        ในส่วนของเงินติดล้อนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการนำเสนอบริการที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ โดยหลักปฏิบัติในการให้บริการของบริษัทนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวทางกำกับดูแลด้าน market conduct ที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เงินติดล้อจึงมีความพร้อมที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลสินเชื่อทะเบียนรถได้ทันที

 

เอกสารแนบ สิทธิลูกหนี้:https://www.ngerntidlor.com/th/about-us/customer-rights.html

 

เกี่ยวกับเงินติดล้อ

       เงินติดล้อ (บริษัท เงินติดล้อ จำกัด) หนึ่งในผู้นำในการให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถครบวงจร (รถจักรยานยนต์ รถเก๋ง รถกระบะ รถบรรทุก รถไถ รถแทรกเตอร์) สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง และบริการนายหน้าผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีสาขามากที่สุด มุ่งตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้ารายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย อาทิ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการของธนาคาร ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ผ่านสาขาที่ครอบคลุมกว่า 800 สาขา ทั่วประเทศ บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส สะท้อนจากหลากหลายรางวัลระดับนานาชาติ โดยหนึ่งในนั้นคือ รางวัล “Microfinance Business of the Year 2017” จาก The Asian Banker ในฐานะสถาบันการเงินที่มุ่งส่งมอบบริการทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ    

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!