หมวดหมู่: ยานยนต์

Fสรพงษ ไพสฐพฒนพงษส.อ.ท.เผยปี 61 ยอดผลิตรถยนต์โต 8.99% สูงสุดรอบ 5 ปี แต่ส่งออกยังทรงตัว

 ส.อ.ท. เผยปี 2561 ผลิตรถยนต์ 2,167,694 คัน สูงสุดในรอบ 5 ปี โต 8.99% เทียบปีก่อน ส่วนส่งออกทำได้ 1,140,640 คัน มากกว่าปีที่ โตเล็กน้อยแค่ 0.08% ส่วนปี 62 ตั้งเป้า ผลิตรถยนต์ 2,150,000 คัน แบ่งเป็นผลิตส่งออก 1,100,000 คัน ผลิตขายในปท. 1,050,000

  นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนธันวาคม 2561 ว่า

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนธันวาคม 2561 มีทั้งสิ้น 169,355 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 7.73 ส่วนจำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,167,694 คัน สูงสุดในรอบ 5 ปี เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 ร้อยละ 8.99

 โดยการผลิตเพื่อส่งออก เดือนธันวาคม 2561 ผลิตได้ 85,612 คัน เท่ากับร้อยละ 50.55 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 4.43 ส่วนเดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 1,142,733 คัน เท่ากับร้อยละ 52.71 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 1.45

  ขณะที่การส่งออก รถยนต์สำเร็จรูป เดือนธันวาคม 2561 ส่งออกได้ 95,407 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 0.45 ส่งออกลดลงเกือบทุกตลาด เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวลง ยกเว้นตลาดเอเชีย ตลาดแอฟริกา และตลาดอเมริกาเหนือ มูลค่าการส่งออก 47,336.81 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 4.91 ส่วนเดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 1,140,640 คัน โดยส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 0.08 มีมูลค่าการส่งออก 594,809.48 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 ร้อยละ 1.36

  ส่วนยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ เดือนธันวาคม 2561 ผลิตได้ 83,743 คัน เท่ากับร้อยละ 49.44 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 11.32 และเดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 ผลิตได้ 1,024,961 คัน เท่ากับร้อยละ 47.28 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 ร้อยละ 18.85

     ด้านยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 113,581 คัน สูงสุดในรอบ 60 เดือน นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 8.9 และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2561 ร้อยละ 20 เนื่องจากมียอดจองรถยนต์ในงานมหกรรมยานยนต์เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาถึง 44,189 คัน ยอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นจากการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ เศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากการลงทุนของภาครัฐและเอกชน การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศยังมีจำนวนมาก รวมถึงความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

  ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 รถยนต์มียอดขาย 1,041,739 คัน สูงสุดในรอบ 5 ปี เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 19.5 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,788,323 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 ร้อยละ 1.2

  สำหรับ ประมาณการการผลิตรถยนต์ในปี พ.ศ.2562 ประมาณ 2,150,000 คัน น้อยกว่าปี พ.ศ.2561 ซึ่งมีจำนวน 2,167,194 คัน ลดลง 17,694 คัน คิดเป็นร้อยละ 0.82 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 1,100,000 คัน เท่ากับร้อยละ 51 ของยอดการผลิตทั้งหมด และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศประมาณ 1,050,000 คัน เท่ากับร้อยละ 49 ของยอดการผลิตทั้งหมด

      ผลิตเพื่อการส่งออก จำนวน 1,100,000 คัน ลดลงจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 1,142,733 คัน เป็นจำนวน 42,733 คัน หรือลดลงร้อยละ 3.74 เพราะยังกังวลสงครามการค้าที่เริ่มมีผลกระทบในหลายประเทศแล้ว

   ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ จำนวน 1,050,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 1,024,961 คัน เป็นจำนวน 25,039 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.44 ตามการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศที่คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 3.5-3.8 ในปี 2562

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!