หมวดหมู่: เกษตร

1aaaaa Ab

ฝนหลวงฯ ปฏิบัติการสำเร็จ 3 หน่วย!! หลังบินโจมตีในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสาน

     นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวง และการบินเกษตร เปิดเผยว่า ผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2562) หลังจากที่ทีมงานกรมฝนหลวงฯ ได้วิเคราะห์สภาพอากาศและคุณภาพอากาศในพื้นที่ต่างๆ พบว่าพื้นที่ภาคกลางบริเวณจังหวัดสระบุรี พื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แพร่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดขอนแก่นและเลย ยังมีเกณฑ์เกินค่ามาตรฐานอยู่ในภาวะเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ประกอบกับจากผลการตรวจอากาศในช่วงบ่ายของสถานีเรดาร์ฯ ในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์สามารถขึ้นปฏิบัติการได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้นหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดนครสวรรค์ จึงตัดสินใจปฏิบัติการขั้นตอนที่ 1 (ก่อเมฆ) เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น.

      โดยใช้สารโซเดียมคลอไรด์ 2,100 กิโลกรัม บริเวณอำเภอมวกเหล็ก-อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ภายหลังปฏิบัติการพบว่าเมฆเกิดการพัฒนาตัวได้ดีในระดับหนึ่ง ทำให้มีกลุ่มฝนเกิดขึ้นบริเวณอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และคาดหวังว่า เมฆที่เหลือจะไหลเข้าไปในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้อากาศเกิดการไหลเวียนได้ดีขึ้นในระดับหนึ่ง

      ด้านพื้นที่ภาคเหนือ จากการติดตามสภาพอากาศในช่วงบ่ายวันนี้ พบว่า ความชื้นและการยกตัวของอากาศอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี ดังนั้นหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดพิษณุโลก จึงตัดสินใจขึ้นบินปฏิบัติการ 2 ภารกิจ เมื่อเวลา 14.15 น. ได้แก่ ภารกิจที่ 1 ขั้นตอนที่ 3 (โจมตี) โดยใช้สารยูเรียโปรยใต้ฐานเมฆ 500 กิโลกรัม ร่วมกับสารโซเดียมคลอไรด์โปรยเหนือยอดเมฆ 500 กิโลกรัม เพื่อเสริมให้เมฆมีความหนาแน่นมากขึ้น โดยวางแนวบริเวณอำเภอแม่เมาะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ภายหลังปฏิบัติการพบว่าความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศค่อนข้างดีขึ้น ทำให้เมฆจะสามารถพัฒนาตัวและไหลเข้าไปยังพื้นที่อำเภอเมืองแพร่และอำเภอเมืองลำปางได้ในระดับหนึ่ง

      และภารกิจที่ 2 ของหน่วยฯ พิษณุโลก ขึ้นปฏิบัติการขั้นตอนที่ 3 (โจมตี) ใช้สารยูเรียโปรยใต้ฐานเมฆ 500 กิโลกรัม ร่วมกับสารโซเดียมคลอไรด์โปรยเหนือยอดเมฆ 500 กิโลกรัม วางแนวโจมตีบริเวณอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลการปฏิบัติการประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยและเมฆส่วนใหญ่ไหลเข้าพื้นที่จังหวัดลำพูน จึงช่วยคลี่คลายสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองได้ในระดับหนึ่ง

    ด้านพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการติดตามสภาพอากาศในช่วงบ่ายวันนี้ แม้ว่าความชื้นและการยกตัวของอากาศจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง แต่ด้วยคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและเลยยังอยู่ในภาวะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนั้นหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดขอนแก่น จึงตัดสินใจขึ้นบินปฏิบัติการ 2 ภารกิจ เมื่อเวลา 14.10 น. ได้แก่ ภารกิจที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 (ก่อเมฆ) ใช้สารโซเดียมคลอไรด์ 700 กิโลกรัม บริเวณอำเภอบ้านไผ่-อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น แต่เมฆไม่สามารถพัฒนาตัวเป็นเมฆฝนได้ และภารกิจที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 (โจมตี) ใช้สารยูเรียโปรยใต้ฐานเมฆ 700 กิโลกรัม ร่วมกับสารโซเดียมคลอไรด์โปรยเหนือยอดเมฆ 700 กิโลกรัม เพื่อเสริมให้เมฆมีความหนาแน่นมากขึ้น โดยวางแนวโจมตีบริเวณอำเภอวังสะพุง-อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ภายหลังปฏิบัติการพบว่ามีฝนตกเล็กน้อยในพื้นที่อำเภอวังสะพุง-อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

       อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงฯ จะยังคงติดตามสภาพอากาศและวางแผนการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในความพร้อมของกรมฝนหลวงฯ ที่จะช่วยบรรเทาปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์/เพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!